שידור חי מיום 24.09.2019
ישיבת מליאת המועצה האזורית
וישיבת מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובניה 

על סדר היום:

מליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה:

  • אישור פרוטוקול ישיבת מליאה קודמת
  • תוספת שטחי שירות לתכנית שד/1/111 צופית

מליאת המועצה:

  • דו״ח ראש המועצה
  • הצגת מנהלות ומנהלי אגפים ובתי״ס חדשים
  • החלפת חברים בוועדות
  • האצלת סמכויות מהנדס המועצה לאדריכלית הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
  • דיווח תקציבי ותזרימי ואישור הלוואה לפיתוח
  • הצגת חלופות שיפור הטיאוט במועצה

לצפייה בפייסבוק המועצה לחצו כאן