לראשונה בדרום השרון שידור ישיבת מליאת המועצה LIVE מיום 21.11.2018

חלק ראשון - על סדר היום:

  1. הצגת ראש המועצה הנכנסת – גב' אושרת גני-גונן.
  2. פרידה מראש המועצה היוצא ד"ר מוטי דלג׳ו ומחברי המליאה המסיימים כהונתם.
  3. אישור פרוטוקול מליאה מיום 23.10.18.
  4. דברי חברת מליאה יוצאת – הגב' לאה פורת.
  5. דברי חברת מליאה נכנסת – הגב' שגית בן-ארי.

תודה ליעל קדר ולהרכב הקולי בית חינוך ירקון על הקטע האומנותי.

לצפייה בפייסבוק המועצה לחצו כאן

חלק שני - ישיבת מליאה ראשונה

לצפייה בפייסבוק המועצה לחצו כאן

חלק א:

חלק ב: