שידור ישיבת מליאת המועצה מיום שלישי 18.6.19
באולם המליאה במועצה 

על סדר היום:

  •  דו״ח ראש המועצה
  •  הצגת אדריכלית הועדה המקומית לתכנון ובניה - תמי גלס
  •  תב״רים + אישור תכניות תב״רים ישובים לשנת 2019
  •  אישור צו מיסים לשנת 2020
  •  השלמת חברים בוועדות
  •  מינוי חברי ועדת ביקורת כפר מעש
  •  מענה לשאילתות

לצפייה בפייסבוק המועצה לחצו כאן

חלק א:

חלק ב: