שידור ישיבת מליאת המועצה מיום 08.07.2019

על סדר היום:

  • דו״ח ראש המועצה
  • ועדת השקעות
  • הקמת ועדת אד הוק למחיקת חובות
  • דו״ח רבעוני 31.3.19
  • השלמת חברים בוועדות
  • הצגת דו״ח מבקר המדינה בנושא הוועדה המקומית לתכנון ובניה
  • הצגת תכנית גן יער - נירית
  • החלפת מורשה חתימה - במקום ע׳ גזבר המועצה

לצפייה בפייסבוק המועצה לחצו כאן