שידור ישיבת מליאת המועצה מיום 08.04.2019 

על סדר היום:

  • דו״ח ראש המועצה והרמת כוסית לחג הפסח
  • פרידה ממהנדסת הועדה - האדריכלית נילי יוגב
  • מענה לשאילתות שהוגשו
  • השלמות חברים בוועדות
  • אישור חברי ועדות ביקורת בישובים
  • בקשה לשינוי מנדט הועדה הגיאוגרפית מרכז לעניין גבולות עם פ״ת
  • חוק עזר לדרום השרון (שימור רחובות)(תיקון)
  • תמיכות לעמותות
  • דו״ח רבעוני דצמבר 2018
  • תב״רים

לצפייה בפייסבוק המועצה לחצו כאן