שידור ישיבת מליאת המועצה מיום 06.05.2019 

על סדר היום:

  •  דברי פתיחה - נציגי קיבוץ נחשונים
  •  דו״ח ראש המועצה
  •  דו״ח מבקר הפנים 2017
  •  הצגת מרכז הגישור
  • הסמכת החברה הכלכלית לביצוע פרוייקטים
  • מינוי ועדת פרס - תחרות צילום 2019
  • השלמת חברים בועדות
  • תב״רים

לצפייה בפייסבוק המועצה לחצו כאן