שידור חי מישיבת המליאה מיום 05.12.2019

על סדר היום:

 • חלוקת תקציב לישובים
 • הסמכת החברה הכלכלית לביצוע פרוייקט אנרגיה פוטו וולטאית בגגות מוסדות ציבור וקירוי מגרשי ספורט
 • הסמכת ועד מקומי כפר מעש לביצוע עבודות מיתון תנועה ברח׳ השלושה בהתאם לתכנית מאושרת
 • פתיחת ח-ן בנק שמירה
 • פתיחת ח-ן בנק א.ת בנימין
 • דו״ח ביקורת 2018
 • דו״ח תלונות ציבור 2018
 • אישור תבחיני תמיכות לשנת 2020
 • נוהל מתן הלוואות פיתוח בישובים
 • החלפת מורשי חתימה בח-ן הורים בית חינוך ירקון
 • תב״רים

לצפייה בפייסבוק המועצה לחצו כאן