שידור חי מישיבת המליאה מיום 05.11.2019

על סדר היום:

-סיור במוזיאון כפר מלל

-מליאת המועצה:

 • דברי פתיחה -
  • נציגי מושב כפר מלל
  • מנשה מלמוד יו״ר אגודה
  • רחמים זבידה חבר מליאה
 • דו״ח ראש המועצה
 • מענה לשאילתות
 • אישור שכר יועמ״ש
 • החלפת חברים בועדות
 • הצגת תכנית אזור תעסוקה בנימין
 • פתיחת ח-ן בנק לנושא שמירה
 • פתיחת ח-ן בנק לנושא א.ת. בנימין
 • עדכון תעריפים אגרת ביוב
 • דו״ח ביקורת 2018
 • דו״ח תלונות הציבור לשנת 2018
 • תב״רים

לצפייה בפייסבוק המועצה לחצו כאן