שידור ישיבת מליאת המועצה ממושב גן חיים מיום 05.03.2019 

על סדר היום:

  • דברי פתיחה - נציגי מושב גן חיים
  • חודש האישה - הקמת מועצת נשים
  • דו״ח ראש המועצה
  • מענה לשאילתות
  • סטטוס תכנית כוללנית
  • השלמת חברים בועדות
  • חברה כלכלית - בניית מעון תשושי נפש בנווה ימין
  • חברה כלכלית - עבודות פיתוח באזור תעשיה בנימין

לצפייה בפייסבוק המועצה לחצו כאן