שידור ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מיום 30.03.20, באמצעות Zoom

על סדר היום:

  •  דו״ח ר׳ המועצה
  •  אישור כינוס המועצה באופן חזותי (״מרחוק״)
  • האצלת סמכויות לוועדים בנושא דרכים וכבישים
  •  תב״רים 
  • דחיית מועד תשלום ארנונה בין חודשים מרץ אפריל לנכסים שאינם למגורים
  •  אישור חברים בוועדות

לצפייה בפייסבוק המועצה לחצו כאן