משדרים אליכם

שידור ישיבת מליאת המועצה מיום שלישי | 5.5.20 | בשעה 16:00 | באמצעות תוכנת ״זום״

על סדר היום:

  •  דו״ח ר׳ המועצה  תקציב שוטף  תקציב פיתוח (תב״ר)
  •  תב״רים לאישור אישור ההשלמה הלוואת פיתוח

 לחצו כאן לצפייה בפייסבוק המועצה