שידור חי מישיבת המליאה מיום 11.02.2020

על סדר היום:

 • דו״ח ראש המועצה
 • מענה לשאילתות
 • מינוי חברים בועדות
 • אישור תכנית תב״רים רב-שנתית
 • הסכם פיתוח א.ת בנימין מעודכן עם רמ״י
 • קביעת רף תחתון להוצאות מקרן פיתוח תב״רים
 • תמיכות במוסדות ציבור לשנת 2020
 • סגירת תב״רים לשנת 2019
 • אישור תקציבי ישובים
 • נוהל תרומות
 • תב״רים

לצפייה בפייסבוק המועצה לחצו כאן