שידור ישיבת מליאת המועצה האזורית מיום 05.04.20  בשידור חי באמצעות Zoom

על סדר היום:

  •  הרמת כוסית לחג
  •  דו״ח ר׳ המועצה 
  • הלוואה לפרוייקט התקנת פאנלים סולריים על גגות מבני הציבור
  •  הצגת תכנית רבת שנתית לבינוי במוסדות החינוך - ר׳ אגף חינוך, מהנדס המועצה וגזבר המועצה
  •  שאילתות

לצפייה בפייסבוק המועצה לחצו כאן