ואלו תולדות מושב צופית..

לוגו של מושב צופיתצופית נוסדה ב- 1933 על ידי גרעין של 50 פועלי חקלאיים-חלוצים שהקימו את המושב כאגודה שיתופית. החברים עלו להתיישבות על הקרקע שנקנתה באמצעות הקק''ל, במסגרת תכנית, שזכתה לכינוי ''התיישבות האלף''.
בשנים 1951-1949 הוקמה ''ההרחבה'' והמושב גדל עם קליטתם של 32 משפחות חדשות. רוב המצטרפים החדשים היו עולים שהגיעו מאירופה, לאחר מלחה''ע השנייה, ומיעוטן משפחות שהגיעו במסגרת התכנית ''מהעיר לכפר''.
ל''הרחבה'' פנו והתקבלו גם מספר בנים ובנות, בני דור ההמשך, לאחר שנישאו והקימו משפחות. הם קבלו יחידות קרקע שהתפנו או הוקצו למטרה זו.
ב-1998 הוחל בפיתוח ''שיכון בנים'' בצמוד לישוב הוותיק : בתים צמודי קרקע, על מגרשים בני חצי דונם, לבני המושב ולתושבים שאינם חברי האגודה ובכך הוכפל מספר המשפחות במושב.

תושבי צופית

כיום, בצופית גרים כ 1100 תושבים.  רובם תושבי קבע ומיעוטם דיירים זמניים (בשכירות).
רוב חברי המושב ותושביו עוסקים במקצועות חופשיים, כעצמאיים ושכירים במגוון תחומים.
במושב פעילים מספר חקלאיים, אשר מעבדים את כל החלקות החקלאיות במושב. הגידולים הנבחרים, תותים, גזר, בטטות, קישואים, ברוקולי ועוד.
כמו כן, קיימת במושב תיירות חקלאית, משקים שפותחים את חלקתם לפעילות משפחתית חקלאית.

המוסדות הנבחרים

המושב מתנהל באמצעות מוסדות נבחרים: ועד המקומי וועד האגודה החקלאית.

למעבר לאתר מושב צופית

למידע על ארכיון מושב צופית

דרכי התקשרות:

דוא"ל: efrat@tsofit.org.il
טלפון: 0773411202
פקס: 0773411203

מפה