המועצה האזורית דרום השרון מקיימת קשרי ידידות עם הערים נויויד ואמנדיגנן בגרמניה.

סמל העיר נויודנויויד

הקשר עם העיר נויויד, הנמצאת במדינה ריינלנד-פאלץ בגרמניה, החל באופן רשמי באמצעות כריתת ברית ערים תאומות בשנת 1987. היחסים עם נויויד החלו להירקם תחילה ביוזמת היישובים ירקונה וגני עם, בתמיכת תנועת המושבים. כעבור מספר שנים הוחלט למסד את הקשר. ראש המועצה דאז, אברהם לזר, שהוזמן לגרמניה לצורך העמקת היחסים, התקשה מאוד לבצע את המשימה בשל היותו ניצול שואה. לבסוף, שוכנע לזר להפוך את הקשר לרשמי וב-29 באפריל 1987 נחתם בירקונה ההסכם ההיסטורי. 

בהסכם נכתב בין היתר: "בתקווה לשלום של קבע ומתוך מודעות להבדלי הלאום, הלשון, הדת והמרחק הגיאוגרפי מכריזות המועצה האזורית דרום השרון - ישראל והעיר ניויד - גרמניה על ברית, שמטרתה לתרום תרומה חשובה לפיוס בין העם היהודי לבין העם הגרמני, מתוך מחויבות כלפי ההיסטוריה ומתוך זכרון העבר הנורא". 

אמנדינגן

סמל העיר אמנדיגןעם העיר אמנדינגן, הנמצאת במדינת באדן ויטנברג בגרמניה, החלו קשרי הידידות בשנת 1998, ביוזמתו של משה רדומסקי, תושב כפר סירקין ומוטי דלג'ו ראש המועצה דאז. בשנת 2008 מוסד הקשר באופן רשמי עם חתימת ברית לשיתוף פעולה. הברית נפתחה במילים האלו: "תוך מחוייבות כלפי ההיסטוריה והנצחת זיכרון העבר הנורא אותם נושאים העם היהודי והעם הגרמני, שואפים תושבי המועצות האזוריות דרום השרון-ישראל ואמנדינגן-גרמניה, תוך מבט לעתיד וידידות למען הדורות הבאים".

מדי שנה מתקיימות משלחות של בני נוער ושל נבחרי ציבור מישובי המועצה לערים אמנדינגן ונויויד, וכמו כן מארחת המועצה משלחות של נויויד ואמנדיגנגן בישובי המועצה השונים.