כנס ההשקה להכנת תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית דרום השרוןהמצגת של האדריכלים  חגי דביר וגידו סגל, המתכננים של התכנית ממשרד האדריכלים הממונה (חגי דביר - גידו סגל, אדריכלים ומתכנני ערים), במפגש הראשון להצגת עקרונות התכנון לתכנית המתאר לדרום השרון להתייחסות הציבור, שהתקייים באולם הכנסים של המועצהן ביום ג׳ 13/10/2015.

הרצאתם, כמו הרצאתו של ראש המועצה וראש הועדה המקומית לתכנון ובניה, נילי יוגב, הוקלטה וצולמה ותעלה בזמן הקרוב לאתר.

תכנית מתאר כוללנית לדרום השרון מפגש התנעה 13 10 15

להורדת המצגת בקובץ pdf