1. שמירת השטחים הפתוחים - הצבת נושא שמירת השטחים הפתוחים והשטחים החקלאיים כמטרת העל של המועצה המשקפת את חשיבות הנושא לכלל תושבי המועצה.
 2. שיפור השרות - המשך תהליך ההתייעלות ופישוט ההליכים במתן שירותים לרבות בועדה המקומית לתכנון ובניה.
 3. המשך קליטת אוכלוסייה צעירה בישובי המועצה בישובים הקהילתיים ובהרחבות הקיבוצים והמושבים.
 4. בטחון - המשך הטיפול בביטחון האישי של תושבי המועצה והגנת היישובים, תוך חיזוק והגדלת מערך המתנדבים.
 5. בית עלמין אזורי - בניית בית ע למין אזורי ב"בנימין" שיפתור את מצוקת הקבורה בישובים הקהילתיים ובישובים חסרי בית עלמין מקומי.
 6. קריית המועצה - המשך בינוי ופיתוח מערכות חינוך, נוער, תרבות ספורט ופנאי בקריית המועצה לרווחת התושבים.
 7. מעמד האישה - המשך עידוד פורום הנשים והגברת המאמצים לשילובם של נשים במנהיגות המקומית והאזורית.
 8. קשרי קהילה - המשך ביסוס וחיזוק הקשר ושיתוף הפעולה שבין המועצה, התושבים והוועדים המקומיים.
 9. תקציב - שמירה על המסגרות התקציביות תוך נקיטת צעדי התייעלות במועצה ובוועדי הישובים. ניהול מדיניות תקציבית מבוקרת במועצה ובועדים המקומיים.
 10. התנדבות - המשך טיפוח והרחבת מעגל ההתנדבות.
 11. שירותי דת - מתן שרותי דת לישובים וסיוע בפעולות להקניית ערכים בתחום מסורת ישראל.
 12. גישור - עידוד פתרון סכסוכים וקונפליקטים ברמת הפרט, הישוב והמועצה באמצעות גישור.
 13. אינטרנט - הרחבת השימוש בשירותי האינטרנט של המועצה לצורך הנגשת מידע וקבלת שירותי המועצה.
 14. המשך מיצוב המועצה כרשות הפועלת במסגרת תקני ניהול איכות וכרשות שערכי החינוך, איכות החיים והחקלאות ניצבים בראש מעייניה.