סגני ראש המועצה:

אורי מרגלית
סגן ראש המועצה
03-9000521
050-5755623

תחומי אחריות:

 • סגן ומ"מ יו"ר הוועדה לתכנון ובניה 
 • הנדסה
 • התחום המוניציפאלי – ועדים מקומיים ואגודות
 • קשרי חוץ 
 • חקלאות
 • בטיחות

ליטל רהב
סגנית ראש המועצה
03-9000523
053-2851855

תחומי אחריות:

 • שירות לתושב
 • איכות הסביבה וקיימות, יו"ר הוועדה
 • תרבות
 • רווחה - שירותים חברתיים 
 • שימור אתרים, יו"ר הוועדה
 • דת
 • חברה בוועדה למיגור האלימות אלכוהול וסמים בנוער
 • חברה בוועדה לבטיחות בדרכים ותחבורה

למעבר ליומני סגנית ראש המועצה