סגני ראש המועצה:

אורי מרגלית
סגן ראש המועצה
03-9000521
050-5755623

תחומי אחריות
סגן ומ"מ יו"ר הוועדה לתכנון ובניה 
הנדסה
התחום המוניציפאלי – ועדים מקומיים ואגודות
קשרי חוץ 
חקלאות
בטיחות

ליטל רהב
סגנית ראש המועצה
03-9000523
053-2851855

יומני סגנית ראש המועצה

תחומי אחריות
שירות לתושב
איכות הסביבה וקיימות, יו"ר הוועדה
תרבות
רווחה - שירותים חברתיים 
שימור אתרים, יו"ר הוועדה
דת

חברה בוועדה למיגור האלימות אלכוהול וסמים בנוער 
חברה בוועדה לבטיחות בדרכים ותחבורה