קבר נבי ימיןקבר קדוש למוסלמים לצד כביש כפר סבא-קלקיליה. לפי אחת המסורות  מזוהה המקום עם קברו של בנימין בן יעקב. לצדו, מעברו המערבי של הכביש, נמצא מקאם נבי סוארכה. לפי מסורת אחת זהו קברו של שיח' בדווי מן הנגב, לפי מסורת אחרת שם האתר הוא נבי סראקה (ה"גנב"). שני המבנים הוקמו כנראה בתקופה הממלוכית. סביבם נמצאו שרידי יישוב מהתקופות הרומית והביזנטית, הכוללים גם שתי בארות שופעות מים.