קרמל לוי אירית
עו"ס מנהלת יחידת משאבי קהילה והתנדבות ומרכזת תחום החירום
053-3026957
ענת ונטורה
רכזת התנדבות ורכזת שי"ל - שירות יעוץ לאזרח
03-9005711
 
 

היחידה למשאבי קהילה והתנדבות עוסקת בליווי קהילות בישובים, סיוע לתושבים לפעול במשותף לשינוי במצב קהילתם ומצבם האישי לשם חיזוק הרוח הקהילתית ותחושת הקשר והאחריות ההדדית בין התושבים, בניית תשתית התנדבותית לשם שימוש במשאבי הון אנושי מקומיים והעצמת אוכלוסיות יעד שונות במועצה.

מטרת היחידה- להוביל ולקדם קהילה סולידרית, מעורבת ומתנדבת, ע"י ההתנדבות להגביר את תחושת השייכות והמשמעות בקרב התושבים.

בנוסף היחידה פועלת בשיתופי פעולה עם כלל האגפים במועצה על מנת לסייע להם להשיג את מטרותיהם באמצעות ההתנדבות.

מרכזת היחידה: אירית קרמל לוי, עו"ס.

היחידה להתנדבות - חוברת המידע