ליווי קהילות בישובים, סיוע לתושבים לפעול במשותף לשינוי במצב קהילתם ומצבם האישי לשם חיזוק הרוח הקהילתית ותחושת הקשר והאחריות ההדדית בין התושבים, בניית תשתית התנדבותית לשם שימוש במשאבי הון אנושי מקומיים והעצמת אוכלוסיות יעד שונות במועצה.

היחידה להתנדבות - חוברת המידע

אירית קרמל-לוי
עו"ס תכנית צעירים, עו"ס רכזת משאבי קהילה והתנדבות
03-9000582
053-3026957

עמותת אחים למען נזקקים:

עמותת "אחים" פועלת במרחב המועצה האזורית דרום השרון למען תושבים בכל גיל ובכל מצב משפחתי המצויים במצוקה כלכלית.
באמצעות תמיכת המועצה ועשרות רבות של מתנדבים העמותה נותנת מענה פרטני או קבוצתי לאוכלוסיות שונות ומסייעת ביצירת הזדמנות על מנת שיצליחו: בלימודים, ביצירת פרנסה מספקת, בקיום בכבוד.
הסיוע ניתן בעצה אחת עם אגף הרווחה ובנוסף לליווי והשירותים הניתנים על ידי צוות העובדות הסוציאליות.
בשנת 2018 פעילות העמותה זכתה להוקרה על פעילותה בנושא חונכות נוער בסיכון בתכנית שנבנתה על ידי חברת פנורמיק פאוור, קוואלקום והנהלת העמותה. פרס יזמות חברתית ניתן על מודל העבודה וההישגים של בני ובנות הנוער שזכו לליווי מדי שבוע לאורך שנת הלימודים ושיפרו משמעותית הישגים לימודיים.

רונית גטניו
מנהלת
03-9000628