מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה 

במועצה האזורית דרום השרון פועל מרכז הגישור במסגרת האגף לשירותים חברתיים במועצה. מטרת המרכז היא לחשוף את הכלל להליך הגישורי, כליו ויתרונותיו, לאפשר גישורים מקצועיים בקהילה בהובלת מגשרים מוסמכים ובכירים, לסייע בפתרון מחלוקות וקונפליקטים ולקדם ערכים של סובלנות וסבלנות, הקשבה וקבלת האחר בדרך של הידברות והסכמה.

  • ההליך מהווה חלופה חוקית להתדיינות בבית המשפט.
  • ניתן לקבלת תוקף של פסק דין להסכם הגישור גם אם לא התקיים הליך משפטי, דבר המבטיח יישום  ההסכמות.
  • הגישור הינו הליך המתנהל בסודיות, היינו כל צד יכול לומר בפגישה נפרדת דברים למגשרים בלבד.
  • הגישור הוא גם הליך חסוי, היינו, המשתתפים יכולים להחליף הצעות תוך בטחון שלא ניתן יהיה לעשות בהן שימוש מחוץ לגישור.
  • הגישור חוסך את הפניה לבתי משפט, עורכי דין, עוגמת נפש, סחבת והוצאות כספיות מיותרות.
  • הגישור מאפשר המשך חיים משותפים ואיכות חיים טובה יותר במשפחה ובקהילה.

במרכז כ-15 מגשרים מקצועיים הנותנים מענה לסכסוכים בנושאים:
סכסוכי שכנים, גירושין/פרידה בין בני זוג, תהליכי בניית הסכמות קהילתיים, הרחבות במושבים, בן ממשיך, ירושות, צוואות, פתרון סכסוכים שנוצרו עקב הפרטות בקבוצים, שיוך דירות בקבוצים, מחלוקות בין תושב למחלקות במועצה ,מחלוקות בין תושב לוועד המושב ועוד...

פנו אלינו:

פנייה מקוונת למרכז הגישור

מקוב אימי
עו"ס משפחות אייל, חורשים ירקונה, ראש צוות מנהלת מרכז הגישור
03-9000672