מצגת תכנית המתאר 2020מצגת תכנית המתאר הכוללנית למועצה אזורית דרום השרון, הוצגה במליאת המועצה מיום 01.03.2020.

מצגת תכנית המתאר הכוללנית 01.03.2020