ילדה עם סמני קריאה מסביב לראש שלה"סל שיקום" הוא סל של שירותים שניתנים לאדם שלאחר וועדה בביטוח לאומי הוכר כבעל 40% נכות בגין מחלה/הפרעה נפשית (סעיפים 33 ו/או 34 בביטוח לאומי).

אפשרות נוספת לקבלת ההכרה (למי שאינו מעוניין לפנות לביטוח הלאומי) הוא באמצעות אבחון אצל פסיכיאטר מרשימת הפסיכיאטרים שאישר משרד הבריאות, באמצעות פניה למשרד הבריאות (הקלק/י לטופס פניה).

את הטופס יש לשלוח למחלקת שיקום, אגף בריאות הנפש במשרד הבריאות, באמצעות פקס מס' 02-5655907 או דוא"ל: pniotps@MOH.GOV.IL עבור מזכירת השיקום גב' אורית כהן.

הקלק/י על הקישור באתר משרד הבריאות המפרט על תהליך הפניה לקבלת סל שיקום.

הסל ניתן לבוגרים מגיל 18 ומעלה, מתוקף חוק שחוקק בשנת 2000 "חוק שיקום נכי נפש בקהילה״ (הקלק/י לעיון בחוק).

חשוב לדעת !

  • מרבית שירותי סל שיקום הם שווי כסף ואינם כוללים סיוע כספי (למעט אפשרות לסיוע כספי לרכישת ציוד ראשוני למגורים בקהילה בתקרה של 3500 שח אחת לחמש שנים וסבסוד טיפולי שיניים).
  • אין סתירה בין קבלת שרותי שיקום בביטוח לאומי, לבין קבלת שירותי שיקום של סל שיקום. ניתן לקבל שירותים משני הגופים, את חלקם במקביל ואת חלקם באופן עוקב.

לדוגמא: שירות של השכלה גבוהה בביטוח לאומי ולאחריו שירות של "תעסוקה נתמכת" בסל שיקום שמסייע בהשתלבות בעבודה.