רוכלות בדרום השרון תתאפשר אך ורק בהתאם למדיניות הרוכלות מטעם המועצה ובכפוף להמלצת מנהל מחלקת רישוי עסקים.

מדיניות רוכלות דרום השרון (דצמבר 2020)