מבנה ארגוני מ.א דרום השרון

מבנה ארגוני מועצה אזורית דרום השרון:

 • ראש המועצה
  בכפיפות לראש המועצה פועלים:
  • סגנית וסגן ראש המועצה
  • עוזרת ראש המועצה
  • מנהלת לשכת ראש המועצה
  • מבקר המועצה
  • מנכ"ל המועצה
   תחת מנכ"ל המועצה פועלים:
   • רכזת מעקב משימות
   • מנהלת לשכת מנכ"ל
   • מהנדס המועצה והועדה לתכנון ובניה
   • אגף תרבות נוער וצעירים
   • אגף מחשוב ומערכות מידע
   • אגף שירותים חברתיים
   • אגף תפעול
   • היועצת המשפטית
   • אגף חינוך
   • אגף ההון האנושי
   • גזברות
   • אגף הספורט
   • אגף אסטרטגיה וישובים 
   • מנהלת צור יצחק
   • דוברות המועצה
  • עוד פועלים במועצה:
   • החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון וחברת ההשבה
   • העמותה לקידום חינוך, תרבות וספורט