חדש – לומדה לבעלי עסקים מאת האיגוד הארצי לעסקים

בעלות ובעלי עסקים בדרום השרון בתחום המזון, מוזמנים/ות לבצע למידה מקדימה לנושא קבלת רישיון לבית אוכל באופן מקוון ונוח, באמצעות הלומדה הארצית החדשה:

למעבר לאתר לומדה לעסקים של האיגוד הארצי לרישוי עסקים