השרות לילד ונוער מופקד על הגנתם, שלומם ורווחתם הפיזית והנפשית של ילדים ובני נוער עד גיל 18, אשר נמצאים במצבי סיכון וסכנה במשפחותיהם, בקהילת מגוריהם או בכל מקום. האגף פועל לאיתור ילדים ובני נוער בסיכון ולהטבה במצבם, תוך קביעת תוכניות התערבות לכלל המשפחה. לשם כך אנו מפעילים ועדות תכנון טיפול, הפעלת חוקי הגנה ומסגרות טיפוליות בקהילה.  השרות לילד ונוער יוזם ומפתח תוכניות טיפול לשיפור מצבם של ילדים ונוער בסיכון, מתאים את התוכניות לצרכים המשתנים ומפתח את התורה המקצועית לטיפול בילדים ונוער בסיכון.