רבקה איטח
מרכזת תחום שיקום, נכויות, פיגור ואוטיזם (מעל גיל 18)
03-9000584

טיפול בבעיות נפשיותהטיפול העיקרי בפגועי נפש הוא באחריות מערך בריאות הנפש בהובלת קופות החולים בהתאם לרפורמה בבריאות הנפש. התפיסה המובילה דוגלת בהשתלבות האדם הפגוע הנפש בקהילה תוך הכוונתו להשתלבות בתעסוקה ובמסגרות חברתיות.

שירותי הרווחה בתחום זה הינם שירותים תומכים בעיקרם.

במסגרת הטיפול ניתנת עזרה בהשתלבות בתעסוקה, במסגרות חברתיות, ליווי של חונך, סדור חוץ ביתי, תמיכה וליווי המשפחה בהתמודדות עם ילד פגוע נפש.

לתאור תהליך קבלת סל שיקום באתר משרד הבריאות