רבקה איטח
מרכזת תחום שיקום, נכויות, פיגור ואוטיזם (מעל גיל 18)
03-9000584

תלמידה עם מוגבלות שכליתהיחידה פועלת על רצף כל הגילאים לשם איתור ליווי תמיכה וסיוע.

האיתור והפניית אנשים לצורך הכרה תעשה באמצעות ועדת אבחון.

בנושא:

  1. הגדרת מוגבלות שיכלית התפתחותית או התפתחות מאותגרת.
  2. וועדת אבחון - מתי פונים ומהי סמכותה.

ר' את ההגדרות כפי שמופיעות באתר משרד הרווחה

השירותים הניתנים במסגרת זו:

  • שילוב על פי חוק מעונות שיקומיים - לגילאי 0-3.
  • מרכזי יום טיפוליים סעודיים  -  לגילאי 3-21.
  • שילוב בתעסוקה בקהילה ובמע"ש - לגילאי 21 +.
  • השתלבות במסגרות חברתיות בשעות אחה"צ.
  • נופשונים לשהות חוץ ביתית של 14 יום בשנה.
  • סידור חוץ ביתי – בהמשך לפגישות עם האדם ומשפחתו ברצף של ליווי, ועדת קבלה ושמירה על קשר לאורך השנים.