חורבת שארי חורבת שארי הינה אתר קדום כקילומטר דרומית למושב כפר סירקין. מדובר בתל קטן (5 דונם), שהיה מיושב מהתקופה הביזנטית עד התקופה העות'מנית. באתר שרידי מצודה ושרידי כנסייה מהתקופה הביזנטית, וכן מבנה קבר ממלוכי (מקאם נבי ת'ארי) שהמסורות הערבית והיהודית מזהות בו את קברו של אשר בן יעקב.