חורבת דרדר (חירבת אל-מדחדרה) נקראת על שם חורבות יישוב קדום בשרון המזרחי, בתחומי המושב צור נתן, בקרבת כביש טול כרם-קלקיליה ומצפון לאפיק נחל אלכסנדר. במקום מצויים שרידי מצודה ומבנים קטנים יותר, בורות מים וגתות. על פי חרסים שנמצאו באזור, היה המקום מיושב בתקופה הרומית, בתקופה הביזנטית, בתקופה הצלבנית ובתקופה הממלוכית. 

המצודה היא כנראה מן התקופה הממלוכית. ביובלו של נחל אלכסנדר, הנשפך לאפיק הראשי ממזרח למצוד, "קבוצת נביעות" הנקראת עין אל-מדחדרה.