תמונה נושאית אדם בגלימת שופט מחזיק פטישחוקי העזר שבסמכות המועצה להתקין מקיפים ומכסים תחומים רבים בחייה ובפעילותה של הרשות. בעזרתם של חוקים אלו מממשת הרשות את סמכויותיה כלפי התושבים ומסדירה את דרכי הפעולה של מחלקותיה במתן השירותים לתושבים. 

באמצעותם של חוקי העזר מטילה הרשות על בעלי הנכסים לבצע בנכסיהם פעולות מסוימות או להימנע מפעולות אחרות - וכן לשלם היטלים ואגרות למימון הפעילות של המועצה עבור התושבים ונכסיהם. 

אנו עושים ככל יכולתנו לעדכן את מאגר חוקי העזר באתר המועצה, אולם אין נוסח החוקים באתר זה בא במקום הנוסח המחייב של דברי החקיקה כפי שהם מתפרסמים מעת לעת ברשומות - קובץ התקנות חקיקת שלטון מקומי. פרסום חוקי העזר להלן הינו פרסום פנימי מטעם המועצה, כשירות לציבור תושביה. 

מועצה אזורית דרום השרון פועלת בהתאם לתקני ISO 9000.

להורדת הקבצים המופיעים מטה בתצורת pdf ישירות למחשב לחץ/י על הקישור הרצוי: