חברי הועדה:

מס שם הנציג יישוב/תפקיד
1

רחל רבר

אלישמע - יו"ר
2 ליטל רהב  ס.ראש המועצה 
3

שמולי אורן 

נירית
4 עדי נייגר  כפר סירקין
5 חלי סלוצקי  שדה ורבורג
6 שגית בן ארי  צור נתן
7

זאב פתאל  

שדי חמד
8 איילת שחם  גני עם

משתתפים:

מס שם הנציג תפקיד
1

מירית כץ 

מנהלת אגף נוער תרבות וצעירים- מרכזת
2

יגאל קמה

היכל התרבות