חברי הועדה:

מס שם הנציג יישוב/תפקיד
1

איתן יפתח 

יו"ר – אלישמע
2 מיכל מזרחי 

כפר מעש (נציגת ציבור)

3

גלית אדם

ירחיב
4 דוד משה  נווה ירק

משתתפים:

  1. דנה גל, מרכזת