חברי הועדה:

מס שם הנציג יישוב/תפקיד
1

גלי קרול רוזנטל 

 
2 זאב פתאל שדי חמד – יו"ר
3

בלו ברסון לוי 

אייל
4 עומר כסיף  חורשים
5 רז יהב  מתן
6 ניצן דואני  אלישמע

משתתפים:

מס שם הנציג תפקיד
1

נני רייזברג 

מנהלת אגף חינוך
2 אירית כרמל   עו"סית יתד
3 בר נוימן  שדי חמד - רכז צעירים
4

מירית כץ  

מנהלת אגף  נוער תרבות וצעירים -