חברי הועדה:

מס שם הנציג יישוב/תפקיד
1

עו"ד מנשה מלמוד

יו"ר – כפר מלל
2 עו"ד גבי דור נירית
3

עו"ד מוטי האן מרקוביץ

נירית
4 עו"ד זמירה שחר  שדי חמד- מ"מ
5 ורדה שפיר רמות השבים – מ"מ
6 גלית בכור – מרכזת