חברי הועדה:

מס שם הנציג יישוב/תפקיד
1 אושרת גני גונן יו"ר
2 אורי עצמון מ"מ יו"ר, כפר סירקין
3

דני ברכה

צופית
4 אשר בן עטיה  נוה ימין
5 אלי כהן  חורשים
6 יעל דור  צור יצחק
7 דודו שוורץ  שדה ורבורג
8 דוד סיון שדי חמד
9 איל מילר  גת רימון
10 גיורא כהן  נירית

משתתפים:

מס שם הנציג תפקיד
1 תמי גלס מהנדסת הועדה
2 יונתן יוסטמן מהנדס המועצה
3 לימור ריבלין יועמ"ש
4

יהודה רובינשטיין

מנהל מדור רישוי, מרכז ועדות ותאום