*ההרכב ייקבע ע"י המועצה

מס

שם הנציג

יישוב/תפקיד

1

אושרת גני גונן

 יו"ר

2 אורי מרגלית חבר ועדה

3

שרון סספורטס

 רמ"ט

4

יצחק אגוזי

 מ"מ רמ"ט

5

ורד שני

 מזכירת ועדה

6

נני רייזברג

 ממונה חינוך

7

ליאור גפן

 ממונה תיקי מים ואיכה"ס

8

יונתן יוסטמן

 ממונה בינוי,הנדסה

9

מיקי בלומנטל

 ממונה דלק, תחבורה

10

אלברט עובדיה

 ממונה כח וחשמל, טכני

11

רואי מסורי

 ממונה בריאות ופס"ח/תת ועדה לנושא פס"ח

12

שירה אלפסי

ע' ממונה פס"ח

13

דורוני בן בר

 

14

חגית אקיבוטי

ממונה כ"א  ורישום מתנדבים

15

ד"ר משה רפלוביץ

 ממונה וטרינריה

16

מירית כץ

מנהלת אגף נוער תרבות וצעירים מרכזת תרבות

17

תמי פרבר

ממונה רווחה וצח"י

18

שרית סלמן

ממונה מזון ורכש

19

הרב שלמה סבג

 פס"ח

20

דנה גל

 ממונה חקלאות

21

לירן בנימין

 ממונה מוקד מידע

22

אביטל יעיש

 מ"מ לממונה כ"א

23

אלי ביוקראל

מ"מ לממונה תיקי מים ואיכה"ס

24

אהוד יונגרמן

 מ"מ ממונה בטחון

25

טלי חזן גורליק

 מ"מ ממונה רווחה וצח"י

26

פיני חיימוף

מ"מ כח וחשמל, טכני

27

ענת טווינה

 יישום מתנדבים

28

איתי גלעדי

 מ"מ ממונה מוקד מידע

29

יואב סבן

קב"ט מרכז הועדה וממונה בטחון