1. אושרת גני גונן – יו"ר
 2. צפי פלד– ס. ראש המועצה ומ"מ
 3. שרון סספורטס- רמ"ט
 4. יצחק אגוזי – מ"מ רמ"ט
 5. ורד שני – מזכירת ועדה
 6. אייל צייג– ממונה חינוך
 7. יורם פלג – ממונה תיקי מים ואיכה"ס
 8. שי בר רצון – ממונה בינוי,הנדסה
 9. קובי רוזן – ממונה דלק, תחבורה
 10. אלברט עובדיה – ממונה כח וחשמל, טכני
 11. רואי מסורי – ממונה בריאות ופס"ח/תת ועדה לנושא פס"ח
 12. שירה אלפסי –ע' ממונה פס"ח
 13. בועז שויגר –דובר
 14. חגית אקיבוטי –ממונה כ"א ורישום מתנדבים
 15. ד"ר משה רפלוביץ – ממונה וטרינריה
 16. יפעה אלוני – מרכזת תרבות
 17. תמי פרבר-ממונה רווחה וצח"י
 18. שרית סלמן -ממונה מזון ורכש
 19. הרב שלמה סבג - פס"ח
 20. דנה גל- ממונה חקלאות
 21. רואי מסורי – ממונה בריאות
 22. לירן בנימין – ממונה מוקד מידע
 23. אביטל יעיש- מ"מ לממונה כ"א
 24. אלי ביוקראל-מ"מ לממונה תיקי מים ואיכה"ס
 25. אהוד יונגרמן - מ"מ ממונה בטחון
 26. טלי חזן גורליק- מ"מ ממונה רווחה וצח"י
 27. פיני חיימוף -מ"מ כח וחשמל, טכני
 28. ענת טווינה - יישום מתנדבים
 29. איתי גלעדי - מ"מ ממונה מוקד מידע

יואב סבן –קב"ט - מרכז הועדה וממונה בטחון