חברי הועדה:

מס שם הנציג יישוב/תפקיד
1

אלי פיטרו

יו"ר – כפר סירקין
2 אורי מרגלית מ"מ יו"ר, ס. ראש המועצה
3

אריק כספי

רמות השבים
4 אורי עצמון כפר סירקין
5 אמנון כהן  נחשונים
6 מירב זילברבוים  כפר מעש
7

גלית אדם 

ירחיב
8 שירלי לופו חזן  נווה ירק

משתתפים:

מס שם הנציג תפקיד
1

עודד לובוביץ

מרכז ומוסמך להחזיק במפתחות תיבת המכרזים
2

יצחק אגוזי

מוסמך להחזיק במפתחות תיבת המכרזים
3 לימור ריבלין יועמ"ש
4 דניאל חידקל ממונה תחום בכיר, מחלקה משפטית