חברי הועדה:

מס שם הנציג יישוב/תפקיד
1

זאב פתאל  

שדי חמד
2 איילת שחם גני עם
3

דוד סיון

שדי חמד – יו"ר
4 גידי לינד  נירית
5 גיא כהן  בית ברל
6 דודו בוזגלו   מתן
7 ליאת זולטי  מתן
8 ששי דניאל   מרכז
9

גלי זמיר

נוה ימין