חברי הועדה:

מס שם הנציג יישוב/תפקיד
1

רחל רבר 

אלישמע - יו"ר
2 מירב זילברבוים כפר מעש
3

נועה בר שיר

רמת הכובש

משתתפים:

מס שם הנציג תפקיד
1

יצחק אגוזי 

גזבר - מרכז
2 תמי פרבר  רווחה
3 לימור ריבלין  יועמ"ש