1. צפי פלד- -ס.ראש המועצה ומ"מ  – יו"ר
  2. שרון סספורטס –מנכ"ל
  3. יואב סבן –קב"ט
  4. זיו רן – ממונה בטיחות בשכר
  5. אלברט עובדיה –טכנית
  6. אייל צייג – מרכז
  7. שי בר רצון – מהנדס
  8. קובי רוזן – מנהל מחלקת תחבורה
  9. חגית אקיבוטי – מנהלת משאבי אנוש ושכר
  10. דנה גל – מנהלת מדור מוניציפלי