חברי הועדה:

מס שם הנציג יישוב/תפקיד
1

אורי מרגלית

ס.ראש המועצה ויו"ר
2 יואב סבן  קב"ט
3

זיו רן 

ממונה בטיחות בשכר
4 אלברט עובדיה  טכנית
5 נני רייזברג  מרכז
6 יונתן יוסטמן מהנדס
7 מיקי בלומנטל  מנהל מחלקת תחבורה
8 חגית אקיבוטי   מנהלת משאבי אנוש ושכר
9 דנה גל 

מנהלת מדור מוניציפלי