חברי הועדה:

מס

שם הנציג

יישוב/תפקיד

1

אורי עצמון

כפר סירקין  - יו"ר

2

יורם דוקטורי

 עדנים

3

גיא כהן

 בית ברל

4

 דודו שוורץ

 שדה ורבורג

5

ינק אוקונסקי

 שדה ורבורג

6

דרור שמש

 קיבוץ אייל

7

 אייל אשל

 צור יצחק

8

 ליאור לנגר

 נווה ירק

9

 שרון בן יוסף

 מתן

10

 אמנון כהן

 נחשונים

11

 אייל מילר

 גת רימון

12

 יוגב דפנה

 ירחיב

13

 גיל קייני

 נירית

14

 לאה פורת

 נירית

15 שמוליק אמיתי כפר מלל
 

משתתפים:

מס

שם הנציג

יישוב/תפקיד

1

יואב סבן

קב"ט מרכז

2

אהוד יונגרמן

 סגן קב"ט

3

ארז שור

 סייר שדות

 

לפרוטוקולים ועדת ביטחון »