1. ליטל רהב –-ס.ראש מועצה - יו"ר
 2. ליאת זולטי – מתן
 3. מולי אורן – נירית
 4. גיורא כהן - נירית
 5. איילת שחם – גני עם
 6. עמנואלה קון - מגשימים
 7. דודו שוורץ – שדה ורבורג
 8. דוד קדיש - נוה ירק
 9. אביטל יוגב – נציגה מטעם ארגוני איכות הסביבה
 10. אלה דנון -
 11. גיא כהן – בית ברל
 12. רועי יוגב – צור יצחק
 13. ערן איתי – שדה ורבורג

משתתפים:

 1. יורם פלג - מנהל מח' תברואה – מרכז
 2. יואב סבן – קבט המועצה ומנהל אגף תפעול
 3. שרון סספורטס – מנכ"ל
 4. אלי ביוקראל - רישוי עסקים
 5. אורן ביי - רכז קיימות
 6. דינה קישון – מ"מ אד' העודה המקומית לתו"ב