חברי הועדה:

מס

שם הנציג

יישוב/תפקיד

1

 ליטל רהב

ס.ראש מועצה - יו"ר

2

 ליאת זולט

 מתן

3

 מולי אורן

 נירית

4

  גיורא כהן

 נירית

5

 איילת שחם

 גני עם

6

עמנואלה קון

 מגשימים

7

דודו שוורץ

 שדה ורבורג

8

דוד קדיש

 נוה ירק

9

אביטל יוגב

 נציגה מטעם ארגוני איכות הסביבה

10

אלה דנון

 

11

 גיא כהן

 בית ברל

12

רועי יוגב

 צור יצחק

13

ערן איתי

 שדה ורבורג

 

משתתפים:

מס

שם הנציג

יישוב/תפקיד

1

ליאור גפן

 מנהל מח' תברואה

2

יואב סבן

 קבט המועצה ומנהל אגף תפעול

4

אלי ביוקראל

 רישוי עסקים

5

אורן ביי

רכז קיימות

6

דינה קישון

 מ"מ אד' העודה המקומית לתו"ב

7

 אורית משער

 נציגת המשרד לאיכ"ס