חברי הועדה:

מס

שם הנציג

יישוב/תפקיד

1

ליטל רהב

ס.ראש מועצה - יו"ר

2

מלכי נפתלי

גן חיים

3

רחמים זבידה

כפר מלל

4

צביקה פסטרנק

צופית

5

יובל עצמון

כפר סירקין

6

אמיר אבידור

גן חיים

7

אורי מרגלית

רמת הכובש

 

משתתפים:

  1. דינה קישון, ע' מהנדסת הועדה- מרכזת