חברי הועדה:

מס שם הנציג יישוב/תפקיד
1 ליטל רהב ס.ראש המועצה – יו"ר
2 אייל מילר גת רימון
3 אורי עצמון  פר סירקין
4 דני ברכה  צופית 
5 דנה גל  רכזת