​​​​​​חברי הועדה:

מס שם הנציג יישוב/תפקיד
1 אלי דלה  ירחיב - יו"ר
2

ליטל רהב

ס.ראש המועצה
3 חן אזולאי צור יצחק
4 בני ג'אן נוה ימין
5 אילן רובין  אלישמע  

משתתפים:

מס שם הנציג תפקיד
1

דנה גל

מנהלת מדור מוניציפאלית- מרכזת
2

יצחק אגוזי  

גזבר