חברי הועדה:

מס שם הנציג יישוב/תפקיד
1

גילה פרין 

ירקונה - יו"ר
2 רחל רבר אלישמע
3

נועה בר שיר

רמת הכובש

משתתפים:

מס שם הנציג תפקיד
1

מנהל היח' לתכנון אסטרטגי – מרכז

 
2 שרון סספורט מנכ"ל
3 יצחק אגוזי גזבר
4

רואי מסורי

מבקר המועצה
5 לימור ריבלין  יועמ"ש