חברי הועדה:

מס שם הנציג יישוב/תפקיד
1

גורם דוקטורי

עדנים- יו"ר
2 יקי ג'אן  נציגת ציבור
3

משה רדומסקי

כפר סירקין
4

תמי פרבר 

מרכזת