חברי הועדה:

מס שם הנציג יישוב/תפקיד
  אורי מרגלית יו"ר הועדה
1

אלי דלה

ירחיב
2 אייל מילר גת רימון
3 אשר בן עטיה  נוה ימין
4 עמוס קלצ'בסקי   מגשימים 
5

אורי וייס 

גני עם
6 רונן ברקאי  גבעת חן
7 ערן בק  צופית
8 ורן קורקט  ירקונה
9 שלמה עצמוני  כפר מעש
10 רחמים זבידה  כפר מלל
11 דוד משה  נוה ירק
12 מלכי נפתלי  גן חיים

משתתפים:

מס שם הנציג תפקיד
1

דנה גל

מוניציפאלית- מרכזת
2

תמי גלס

אדריכלית הועדה